I dessa tider är det viktigt att skydda sig mot stölder och inbrott. Detta gäller inte bara privatkunder, utan också företag och kommuner. Alla vill att deras egendom ska vara säker och trygg. Då ska man sträva efter att skaffa sig utmärkta säkerhetslösningar, inte minst för det betydelsefulla dörrlåset.

I Stockholmsområdet har det varit mycket problem med inbrott och stölder. Saknas rätt skydd riskerar man att gå runt och oroa sig. Därför är det rekommenderat att anlita en bra låssmed. För lås av hög kvalitet i Stockholm, besök lås Stockholm för allt från information till färdiga installationer. Det är av yttersta vikt att den låssmed man anlitar är auktoriserad. Endast då vet man att de är pålitliga och har det tekniska kunnandet att installera ett lås som klarar höga säkerhetskrav.

Goda råd om dörrlås.

En huvudprincip för dörrlås är att säkerhetslösningen ska vara hemmabekväm, men ändå skyddad mot upplåsning utifrån. Med hemmabekväm menas att den ska kunna låsas eller öppnas inifrån utan nyckel, genom användning av exempelvis ett vred. Utifrån däremot ska både låsning och upplåsning ske med nyckel. Nuförtiden kan man uppnå detta med flera olika typer av lås i Stockholm, utan att behöva kompromissa med vare sig bekvämlighet eller säkerhet.

Det finns flera olika klasser på dörrlås. Klass tre krävs vanligen för bostäder. För att uppfylla försäkringsvillkoret ”godkänd låsenhet” krävs att man använder ett certifierat lås i lägst låsklass 3. I vissa fall kan det också krävas dörrförstärkningstillbehör. Eftersom reglerna kan vara något komplicerade för vanliga lekmän, är det helt klart en fördel att kontakta erfarna och professionella låssmeder. De har en bra kunskap om reglerna och om de olika tillgängliga produkterna för lås i Stockholm.